Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN thăm và làm việc tại Cuba

Chủ tịch Bùi Văn Cường (hàng trên, thứ 2 từ trái sang) cùng Tổng thư ký CTC và Đại sứ Việt Nam tại Cuba thăm công trường xây dựng (ảnh: X.H)
Chủ tịch Bùi Văn Cường (hàng trên, thứ 2 từ trái sang) cùng Tổng thư ký CTC và Đại sứ Việt Nam tại Cuba thăm công trường xây dựng (ảnh: X.H)
Chủ tịch Bùi Văn Cường (hàng trên, thứ 2 từ trái sang) cùng Tổng thư ký CTC và Đại sứ Việt Nam tại Cuba thăm công trường xây dựng (ảnh: X.H)
Lên top