Bầu bổ sung 3 Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khoá XI (nhiệm kỳ 2013 - 2018)

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên Đoàn Chủ tịch. Ảnh: Sơn Tùng
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên Đoàn Chủ tịch. Ảnh: Sơn Tùng
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên Đoàn Chủ tịch. Ảnh: Sơn Tùng