LĐLĐ huyện Gio Linh:

Đẩy mạnh việc kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở mới

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Hoài Lê trao quyết định kết nạp đoàn viên cho CNLĐ. Ảnh: HT.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Hoài Lê trao quyết định kết nạp đoàn viên cho CNLĐ. Ảnh: HT.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Hoài Lê trao quyết định kết nạp đoàn viên cho CNLĐ. Ảnh: HT.
Lên top