Đạt 211% chỉ tiêu phát triển đoàn viên công đoàn năm 2019

Bà Phạm Thị Hằng, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì hội nghị. Ảnh Mai Dung
Bà Phạm Thị Hằng, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì hội nghị. Ảnh Mai Dung
Bà Phạm Thị Hằng, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì hội nghị. Ảnh Mai Dung
Lên top