Hải Phòng: Sơ kết 5 năm hoạt động quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Lên top