Đại hội IX CĐ huyện Thanh Liêm (Hà Nam): Hướng mạnh về cơ sở, chăm lo tốt hơn cho CNLĐ

LĐLĐ huyện Thanh Liêm (Hà Nam) tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện và các cơ quan chức năng với công nhân lao động trên toàn huyện Thanh Liêm năm 2017. Ảnh: QUẾ CHI
LĐLĐ huyện Thanh Liêm (Hà Nam) tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện và các cơ quan chức năng với công nhân lao động trên toàn huyện Thanh Liêm năm 2017. Ảnh: QUẾ CHI