Đại hội điểm CĐ các KCN tỉnh Vĩnh Phúc

BCH Đại hội mới ra mắt đại hội (Ảnh: K.D)
BCH Đại hội mới ra mắt đại hội (Ảnh: K.D)
BCH Đại hội mới ra mắt đại hội (Ảnh: K.D)
Lên top