ỦY VIÊN T.Ư ĐẢNG, CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN BÙI VĂN CƯỜNG:

Đại học Công đoàn phải vươn lên tốp đầu đại học Việt Nam

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao học bổng và vòng nguyệt quế cho các thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao học bổng và vòng nguyệt quế cho các thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao học bổng và vòng nguyệt quế cho các thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM