Đại học Công đoàn nhận quyết định đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đánh trống khai giảng năm học 2018 - 2019 tại Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đánh trống khai giảng năm học 2018 - 2019 tại Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đánh trống khai giảng năm học 2018 - 2019 tại Trường Đại học Công đoàn. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top