Đà Nẵng: Bế mạc Hội thao CNVCLĐ lần thứ X nhân Tháng Công nhân 2019

Trưởng ban Tổ chức Hội thao CNVCLĐ lần thứ X năm 2019 Trần Vũ Duy Mẫn trao Cờ toàn đoàn cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tại Hội thao.
Trưởng ban Tổ chức Hội thao CNVCLĐ lần thứ X năm 2019 Trần Vũ Duy Mẫn trao Cờ toàn đoàn cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tại Hội thao.
Trưởng ban Tổ chức Hội thao CNVCLĐ lần thứ X năm 2019 Trần Vũ Duy Mẫn trao Cờ toàn đoàn cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tại Hội thao.
Lên top