Hải Phòng: Lần đầu tiên tổ chức Hội thi kiến thức cho CN nhà trọ

Hàng trăm CNLĐ đang ở trọ tại khu vực xã Tân Tiến, huyện An Dương, Hải Phòng được trực tiếp tham gia chương trình tìm hiểu kiến thức pháp luật
Hàng trăm CNLĐ đang ở trọ tại khu vực xã Tân Tiến, huyện An Dương, Hải Phòng được trực tiếp tham gia chương trình tìm hiểu kiến thức pháp luật
Hàng trăm CNLĐ đang ở trọ tại khu vực xã Tân Tiến, huyện An Dương, Hải Phòng được trực tiếp tham gia chương trình tìm hiểu kiến thức pháp luật
Lên top