LĐLĐ tỉnh Long An thăm CNLĐ bị thương do lật xe đưa rước công nhân

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Long An thăm, hỗ trợ chị Nguyễn Thị Lan.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Long An thăm, hỗ trợ chị Nguyễn Thị Lan.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Long An thăm, hỗ trợ chị Nguyễn Thị Lan.
Lên top