Đà Nẵng bàn giao 7 nhà "Mái ấm Công đoàn" - món quà Thủ tướng tặng công nhân nghèo

Đại diện LĐLĐ trao tiền hỗ trợ xây dựng đợt 1 cho công nhân.
Đại diện LĐLĐ trao tiền hỗ trợ xây dựng đợt 1 cho công nhân.
Đại diện LĐLĐ trao tiền hỗ trợ xây dựng đợt 1 cho công nhân.
Lên top