Công nhân viên chức lao động ngành Dệt May hiến máu nhân đạo

Đồng chí Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam thăm hỏi và cảm ơn các tình nguyện viên tham gia hiến máu.
Đồng chí Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam thăm hỏi và cảm ơn các tình nguyện viên tham gia hiến máu.
Đồng chí Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam thăm hỏi và cảm ơn các tình nguyện viên tham gia hiến máu.
Lên top