Công nhân dệt may không muốn tăng tuổi nghỉ hưu

CN dệt may phải sử dụng tay, chân, mắt liên tục khiến sức khỏe của họ nhanh suy giảm. Trong ảnh: CN dệt trong thời giờ làm việc. Ảnh: QUẾ CHI
CN dệt may phải sử dụng tay, chân, mắt liên tục khiến sức khỏe của họ nhanh suy giảm. Trong ảnh: CN dệt trong thời giờ làm việc. Ảnh: QUẾ CHI
CN dệt may phải sử dụng tay, chân, mắt liên tục khiến sức khỏe của họ nhanh suy giảm. Trong ảnh: CN dệt trong thời giờ làm việc. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top