Tôn vinh cán bộ công đoàn, công nhân lao động tiêu biểu ngành dệt may

Giao lưu với công nhân lao động tiêu biểu tại Hội nghị.
Giao lưu với công nhân lao động tiêu biểu tại Hội nghị.
Giao lưu với công nhân lao động tiêu biểu tại Hội nghị.
Lên top