Công nhân vật vã kiếm việc làm thêm

Chị Vũ Thị Duyên đang chăm sóc tóc cho khách. Ảnh: Bảo Hân
Chị Vũ Thị Duyên đang chăm sóc tóc cho khách. Ảnh: Bảo Hân
Chị Vũ Thị Duyên đang chăm sóc tóc cho khách. Ảnh: Bảo Hân
Lên top