Bấp bênh đời sống công nhân

Công nhân mua thực phẩm chủ yếu là rau, dưa, cà. Ảnh: LẠI THU HƯƠNG
Công nhân mua thực phẩm chủ yếu là rau, dưa, cà. Ảnh: LẠI THU HƯƠNG
Công nhân mua thực phẩm chủ yếu là rau, dưa, cà. Ảnh: LẠI THU HƯƠNG
Lên top