Công nhân lo “tăng giá điện thì đến miếng đậu hũ cũng tăng giá theo”

Công nhân chi tiêu eo hẹp và luôn dùng điện tiết kiệm để giảm chi phí - Ảnh: L.T
Công nhân chi tiêu eo hẹp và luôn dùng điện tiết kiệm để giảm chi phí - Ảnh: L.T
Công nhân chi tiêu eo hẹp và luôn dùng điện tiết kiệm để giảm chi phí - Ảnh: L.T
Lên top