Công nhân bị mất sức lao động, được đơn vị cũ xây tặng nhà

Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Thảo được bàn giao đưa vào sử dụng. Ảnh: Hưng Thơ.
Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Thảo được bàn giao đưa vào sử dụng. Ảnh: Hưng Thơ.
Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Thảo được bàn giao đưa vào sử dụng. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top