LĐLĐ huyện Đam Rông bàn giao Mái ấm Công đoàn

LĐLĐ huyện Đam Rông trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: LĐLĐ huyện Đam Rông).
LĐLĐ huyện Đam Rông trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: LĐLĐ huyện Đam Rông).
LĐLĐ huyện Đam Rông trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: LĐLĐ huyện Đam Rông).
Lên top