Công đoàn Xây dựng Thái Bình trao 90 suất quà cho CNLĐ khó khăn

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Văn Toản trao quà cho CNLĐ khó khăn.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Văn Toản trao quà cho CNLĐ khó khăn.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Văn Toản trao quà cho CNLĐ khó khăn.
Lên top