Công đoàn Công thương Thái Bình phát động Tháng Công nhân 2019

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Nguyễn Thanh Bình trao quà cho CNLĐ ngành Công thương.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Nguyễn Thanh Bình trao quà cho CNLĐ ngành Công thương.
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Nguyễn Thanh Bình trao quà cho CNLĐ ngành Công thương.
Lên top