Công đoàn và Tòa án tại TPHCM: Phối hợp xử lý các vụ kiện BHXH

Đại diện LĐLĐ TP và Tòa án Nhân dân TP ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019 - 2020. Ảnh: L.S
Đại diện LĐLĐ TP và Tòa án Nhân dân TP ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019 - 2020. Ảnh: L.S
Đại diện LĐLĐ TP và Tòa án Nhân dân TP ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2019 - 2020. Ảnh: L.S
Lên top