Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính:

Đồng Tháp xây dựng đội ngũ cán bộ theo tiêu chí “3 đủ”

Lên top