Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm sức, tầm vóc đưa đất nước phát triển

GS-TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư trả lời PV Báo Lao Động. Ảnh: Ái Vân
GS-TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư trả lời PV Báo Lao Động. Ảnh: Ái Vân
GS-TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư trả lời PV Báo Lao Động. Ảnh: Ái Vân
Lên top