NGÀY LÀM VIỆC THỨ 2 ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM:

Công đoàn tiếp tục mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (thứ ba từ phải sang) tặng lẵng hoa chúc mừng tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: SƠN TÙNG
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (thứ ba từ phải sang) tặng lẵng hoa chúc mừng tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: SƠN TÙNG
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (thứ ba từ phải sang) tặng lẵng hoa chúc mừng tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: SƠN TÙNG
Lên top