Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ nhất khóa XII

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top