Quảng Ngãi yêu cầu doanh nghiệp có 50 lao động trở lên chuẩn bị khu cách ly

Đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong khu công nghiệp ở Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong khu công nghiệp ở Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong khu công nghiệp ở Quảng Ngãi. Ảnh: Thanh Chung
Lên top