Công đoàn ngành Giáo dục Sơn La tập huấn cho cán bộ công đoàn chủ chốt

Quang cảnh hội nghị tập huấn do Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sơn La tổ chức.
Quang cảnh hội nghị tập huấn do Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sơn La tổ chức.
Quang cảnh hội nghị tập huấn do Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Sơn La tổ chức.
Lên top