CĐ ngành Y tế Sơn La: 10% đoàn viên phải thuê nhà ở và ở nhà tạm

Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình (giữa) cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở Y tế tỉnh trao hỗ trợ cho đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn.
Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình (giữa) cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở Y tế tỉnh trao hỗ trợ cho đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn.
Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình (giữa) cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở Y tế tỉnh trao hỗ trợ cho đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn.
Lên top