Công đoàn ngành Công thương Thái Bình tổng kết hoạt động năm 2018

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - tặng bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - tặng bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - tặng bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho các tập thể, cá nhân.
Lên top