Thái Bình: LĐLĐ huyện Vũ Thư trao học bổng cho con của công nhân

Các suất học bổng tạo động lực cho các học sinh khó khăn là con của CNLĐ phấn đấu, học tập tốt.
Các suất học bổng tạo động lực cho các học sinh khó khăn là con của CNLĐ phấn đấu, học tập tốt.
Các suất học bổng tạo động lực cho các học sinh khó khăn là con của CNLĐ phấn đấu, học tập tốt.
Lên top