Công đoàn Ngân hàng VN luôn tích cực đổi mới phương pháp hoạt động

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ 5 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng CĐ Ngân hàng Việt Nam. Ảnh: Trà Triệu
Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ 5 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng CĐ Ngân hàng Việt Nam. Ảnh: Trà Triệu
Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ 5 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng CĐ Ngân hàng Việt Nam. Ảnh: Trà Triệu
Lên top