Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3

CĐ Ngân hàng VN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3. Ảnh: P.V
CĐ Ngân hàng VN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3. Ảnh: P.V
CĐ Ngân hàng VN tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3. Ảnh: P.V
Lên top