Công đoàn GTVT Việt Nam chú trọng triển khai quy chế dân chủ tại cơ sở

PCT Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019. Ảnh Mai Dung
PCT Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019. Ảnh Mai Dung
PCT Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Thuật biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019. Ảnh Mai Dung
Lên top