Quỹ xã hội - từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam: Chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động

Chủ tịch CĐ GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt (thứ ba từ phải sang) trao hỗ trợ từ Quỹ xã hội - từ thiện tới đại diện NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Q.T
Chủ tịch CĐ GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt (thứ ba từ phải sang) trao hỗ trợ từ Quỹ xã hội - từ thiện tới đại diện NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Q.T
Chủ tịch CĐ GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt (thứ ba từ phải sang) trao hỗ trợ từ Quỹ xã hội - từ thiện tới đại diện NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Q.T
Lên top