Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh hỗ trợ 1,6 tỉ đồng cho đoàn viên khó khăn

Công đoàn GD Hà Tĩnh tặng giấy khen cho các tập thể. Ảnh: TT
Công đoàn GD Hà Tĩnh tặng giấy khen cho các tập thể. Ảnh: TT
Công đoàn GD Hà Tĩnh tặng giấy khen cho các tập thể. Ảnh: TT
Lên top