Bắc Giang:

Nhiều giải pháp đẩy mạnh thành lập CĐCS trong doanh nghiệp

Buổi lễ thành lập CĐCS Chi nhánh Cty TNHH Công nghệ cao SDS Hà Nội (CĐ các KCN tỉnh Bắc Giang). Ảnh: PV
Buổi lễ thành lập CĐCS Chi nhánh Cty TNHH Công nghệ cao SDS Hà Nội (CĐ các KCN tỉnh Bắc Giang). Ảnh: PV
Buổi lễ thành lập CĐCS Chi nhánh Cty TNHH Công nghệ cao SDS Hà Nội (CĐ các KCN tỉnh Bắc Giang). Ảnh: PV
Lên top