Công đoàn Dệt May VN mang Tết đến sớm với người lao động Nhà máy May Tuyên Quang

Các đồng chí Lê Nho Thướng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN; Chủ tịch CĐ Dệt May VN và Nguyễn Khánh Sơn - Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt May VN, TGĐ TCty Dệt May miền Bắc - Vinatex trao quà Tết cho Mẹ Liệt sĩ, Mẹ VN Anh hùng và các hộ gia đình chính sách xã Phúc Ứng. Ảnh: Xuân Trường
Các đồng chí Lê Nho Thướng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN; Chủ tịch CĐ Dệt May VN và Nguyễn Khánh Sơn - Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt May VN, TGĐ TCty Dệt May miền Bắc - Vinatex trao quà Tết cho Mẹ Liệt sĩ, Mẹ VN Anh hùng và các hộ gia đình chính sách xã Phúc Ứng. Ảnh: Xuân Trường
Các đồng chí Lê Nho Thướng - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN; Chủ tịch CĐ Dệt May VN và Nguyễn Khánh Sơn - Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt May VN, TGĐ TCty Dệt May miền Bắc - Vinatex trao quà Tết cho Mẹ Liệt sĩ, Mẹ VN Anh hùng và các hộ gia đình chính sách xã Phúc Ứng. Ảnh: Xuân Trường
Lên top