Công đoàn Cty Samsung chia sẻ với gia đình đoàn viên bị thiệt hại do lũ lụt

Công đoàn Cty Samsung trao hỗ trợ tới đoàn viên. Ảnh: M.B
Công đoàn Cty Samsung trao hỗ trợ tới đoàn viên. Ảnh: M.B
Công đoàn Cty Samsung trao hỗ trợ tới đoàn viên. Ảnh: M.B
Lên top