Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Công đoàn Cty Samsung chia sẻ với gia đình đoàn viên bị thiệt hại do lũ lụt

Công đoàn Cty Samsung trao hỗ trợ tới đoàn viên. Ảnh: M.B
Công đoàn Cty Samsung trao hỗ trợ tới đoàn viên. Ảnh: M.B