Samsung điện tử Việt Nam: Đồng hành với công đoàn chăm lo cho CNLĐ

Hiện SEV cung cấp một bữa ăn miễn phí trong ca làm việc của người lao động. Ảnh: L.T
Hiện SEV cung cấp một bữa ăn miễn phí trong ca làm việc của người lao động. Ảnh: L.T
Hiện SEV cung cấp một bữa ăn miễn phí trong ca làm việc của người lao động. Ảnh: L.T
Lên top