Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Công đoàn cơ sở cần thiết phải đổi mới

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THU VÂN
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THU VÂN