CĐ các KCN tỉnh Thái Bình: Triển khai thu kinh phí công đoàn qua ngân hàng

Hội nghị triển khai thu kinh phí CĐ qua ngân hàng của CĐ các KCN tỉnh Thái Bình. Ảnh: BM
Hội nghị triển khai thu kinh phí CĐ qua ngân hàng của CĐ các KCN tỉnh Thái Bình. Ảnh: BM
Hội nghị triển khai thu kinh phí CĐ qua ngân hàng của CĐ các KCN tỉnh Thái Bình. Ảnh: BM
Lên top