Cơ quan LĐLĐ tỉnh Đồng Nai quyên góp ủng hộ miền Trung

Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức buổi vận động cán bộ công chức, người lao động đang làm việc lại cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung. Ảnh: Công đoàn Đồng Nai
Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức buổi vận động cán bộ công chức, người lao động đang làm việc lại cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung. Ảnh: Công đoàn Đồng Nai
Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức buổi vận động cán bộ công chức, người lao động đang làm việc lại cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung. Ảnh: Công đoàn Đồng Nai
Lên top