Có 60/63 tỉnh, thành phố chi vượt quỹ khám chữa bệnh BHYT

Người tham gia BHYT đang làm thủ tục lĩnh thuốc. Ảnh: H.A
Người tham gia BHYT đang làm thủ tục lĩnh thuốc. Ảnh: H.A