Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đà Nẵng trích ngân sách, đóng 100% BHYT cho hơn 3 ngàn tổ phó dân phố, phó thôn