Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang làm việc tại TP Cần Thơ

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc chương trình làm việc. Ảnh: TR.N
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc chương trình làm việc. Ảnh: TR.N
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc chương trình làm việc. Ảnh: TR.N
Lên top