Chia sẻ kinh nghiệm về quan hệ lao động của Nhật Bản

Ông Ngọ Duy Hiểu, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị.
Ông Ngọ Duy Hiểu, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị.
Ông Ngọ Duy Hiểu, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị.
Lên top