Chăm lo y bác sĩ, người lao động, hướng tới đổi mới phong cách phục vụ người bệnh

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (phải) tặng cờ thi cho CĐ Y tế Việt Nam. Ảnh: VH
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (phải) tặng cờ thi cho CĐ Y tế Việt Nam. Ảnh: VH
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (phải) tặng cờ thi cho CĐ Y tế Việt Nam. Ảnh: VH
Lên top